Řekněte EU, aby zastavila příchod nových migrantů z Afghánistánu! 

Národy členských zemí Evropské unie by neměly být vedlejšími oběťmi obsazení Kábulu Talibanem, a ještě méně chybami americké administrativy.

Příchod Talibanu k moci přináší novou migrační vlnu s riziky, která s sebou může přinést: import afghánského konfliktu do našich zemí, nejistotu, islamizaci, terorismus...

Zkušenosti z minulosti, zejména z konfliktu v Sýrii a vzniku Islámského státu, by nás měly povzbudit k pevné vůli!

S uprchlíky se proto musí zacházet lidsky, ale v zemích hraničících s Afghánistánem, nikoli v členských zemích Evropské unie.

Se stranou Identita a demokracie pozvedněte svůj hlas a řekněte přímo lídrům EU, aby odmítli masovou imigraci!

-->