PrivacyPolicyZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

ZVEŘEJNĚNÍ ZPRACOVAL:

Strana ID (Strana identity a demokracie)

75 Boulevard Haussmann

75008 Paříž

https://www.saveurope.eu

ÚVOD

Strana ID se stará o ochranu soukromí uživatelů webových stránek https://saveurope.eu a jejich členského portálu. Strana ID přijímá veškerá přiměřená preventivní opatření, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jí členové poskytují.

V této souvislosti vytvořila Strana ID tuto stránku týkající se osobních údajů uživatelů. Data zde uvedená nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Strany ID komerčně, ani částečně, použita.

AUTORSKÁ PRÁVA

Strana ID by chtěla informovat uživatele tohoto webu, že prvky na tomto webu:

 1. a) jsou chráněny autorským zákonem: týká se to zejména fotografií, článků, obrázků, animovaných sekvencí atd.;
 2. b) jsou chráněné zákonem o ochranných známkách: to platí pro ochranné známky partnerů, které se vyskytují na webových stránkách.

Tento seznam v žádném případě nepředstavuje omezení ochranných známek vlastněných společností.

Prvky chráněné těmito způsoby jsou majetkem Strany ID nebo třetích stran, které oprávnily Stranu ID k jejich používání. Z tohoto důvodu je jakákoli reprodukce, reprezentace, použití, adaptace, úprava, začlenění, překlad nebo komercializace, částečná nebo úplná, bez předchozího písemného souhlasu Hnutí pro Evropu národů a svobody zakázáno pod trestem představujícím porušení autorských práv a/nebo práv na design a/nebo ochranných známek, za který hrozí trest odnětí svobody na tři roky a pokuta 300 000 eur.

Vytvoření odkazu

Je možné vytvořit odkaz na webové stránky bez výslovného souhlasu vydavatele, za předpokladu, že tento odkaz otevře nové okno prohlížeče. Strana ID si však vyhrazuje právo požádat o odstranění odkazu, který považuje za neslučitelný se svou redakční politikou.

Kredity za hudbu a zvuk

Tyto webové stránky respektují autorská práva. Všechna práva autorů chráněných děl, která byla reprodukována a sdílena na těchto webových stránkách, jsou vyhrazena. Není-li to povoleno, jakékoli použití těchto děl, kromě jejich individuální a soukromé reprodukce a prohlížení, je zakázáno.

V ostatních případech, například:

- pokud si přejete zobrazit loga, symboly značky a/nebo výtvory Strany ID;

- pokud musí být obsah webových stránek integrován do navigace vašich stránek, zejména pomocí rámců;

- pokud přístup na stránky obsahující odkaz na web Strany ID není bezplatný, musíte podat žádost o výslovné povolení Strany ID na adrese uvedené v sekci „Vedoucí publikace“. Je nutné poznamenat, že oprávnění k vytvoření odkazu na webové stránky nedává nikomu právo reprodukovat jakoukoli část obsahu webových stránek MENL za účelem vytvoření tohoto odkazu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ ČÁST. DEFINICE A CHARAKTER OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K posouzení žádosti o registraci je třeba uvést odpovědi v registračním formuláři a podat žádosti o informace umožňující přístup na zákaznický portál, který umožňuje přijímat informační bulletiny, pozvánky, informace atd. Některé informace jsou volitelné; to znamená, že uživatel není povinen zaškrtnout možnost nebo poskytnout odpověď k ověření své registrace.

Když se zaregistrujete a/nebo používáte členský portál, můžeme vás požádat o poskytnutí některých osobních údajů.

Pojem „osobní údaje“ se vztahuje na všechna data, která umožňují identifikaci jednotlivce, a to zejména vaše příjmení, křestní jméno, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, číslo kreditní karty, všechny údaje týkající se prostředků plateb, které se nám rozhodnete sdělit, a obecněji všech osobních údajů, které se rozhodnete odeslat.

ČÁST II. ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD

Účelem těchto zásad je informovat vás o prostředcích, které Strana ID používá ke shromažďování vašich osobních údajů při přísném respektování vašich práv.

V tomto ohledu bychom vás chtěli informovat, že shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a soukromí, jakož i evropské nařízení č. 2016-679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným oběhem těchto údajů.

Zásady „Strany ID“ ochrany osobních údajů shromážděných online.

„Strana ID“ s potěšením informuje všechny své členy a návštěvníky o svých zásadách ochrany osobních údajů online. Ujišťujeme vás, že Strana ID vyvíjí veškeré úsilí k ochraně osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek v souladu s francouzskými i evropskými zákony o ochraně osobních údajů.

„Strana ID“ znamená: Strana identity a demokracie

ČÁST III. IDENTITA SBĚRATELE ÚDAJŮ A POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Subjektem, který je odpovědný za shromažďování vašich osobních údajů na webových stránkách, je Strana ID, se sídlem 75 Boulevard Haussmann, 75008 PAŘÍŽ.

Pověřenec pro ochranu údajů registrovaný u CNIL správcem údajů je SAS TALOS PMC se sídlem 36 rue de Cronstadt, 90000 BELFORT ve Francii. Můžete jej kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected]

ČÁST IV. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE A JEDNODUCHÉ ŽÁDOSTI O INFORMACE

 1. Typy informací, které shromažďujeme, a způsob, jakým je používáme:

Strana ID shromažďuje pouze osobní údaje, které potřebuje, aby mohla plnit různé níže uvedené účely.

 • Shromážděné údaje na podepisování petic: příjmení, jméno, město, PSČ, země

Chtěli bychom varovat uživatele ohledně obsahu jakýchkoliv komentářů, které mohou vložit v oblasti komentářů, nebo ohledně videí, která mohou vytvořit. Ujistěte se, že nikdy neodhalíte své osobní údaje, které nejsou nutné, a které by mohly být zneužity, například bankovní údaje.

Zpracovávané údaje musí být přesné, úplné, aktuální a přesně shromážděné. Kromě toho je zakázáno zpracovávat citlivé údaje (pokud nedojde k výjimkám).

Vaše osobní údaje budou shromažďovány pro jeden nebo více z následujících účelů:

správa přístupu k určitým službám dostupným na webových stránkách;

sestavování statistik a provádění studií trhu a chování;

výběr členů, kteří budou provádět činnosti související s náborem a poznámkami;

uvedení vašeho podpisu na petici;

průběžné informování o aktuálním stavu petice;

hlasování;

dodržování našich právních a regulačních povinností. 

Když shromažďujeme vaše osobní údaje, budeme vás informovat, zda jsou určité informace povinné nebo volitelné. Kromě toho vás budeme informovat o možných důsledcích neposkytnutí odpovědi.

Kromě toho, kdykoli se na našem webu shromažďují osobní údaje, jsou jasně uvedeny účely tohoto shromažďování a způsoby, jakými budou údaje zpracovány, a to v souladu se zákonem ze dne 6. 1. 1978 týkajícím se informačních technologií, souborů a ochrany osobních údajů.

 1. Příjemci shromážděných údajů

Kategorie osob, které budou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou v rámci svých příslušných povinností členové Strany ID a národních stran odpovídajících vaší státní příslušnosti, pokud s tím souhlasíte. Zde je seznam těchto stran:

 • Kongres Nowej Prawicy(Polsko)
 • Rassemblement national (Francie): https://rassemblementnational.fr/mentions-legales/
 • Lega (Itálie): https://www.leganord.org/informativa-privacy
 • Vlaams Belang (Belgie/Flandry): https://www.vlaamsbelang.org/privacyverklaring/
 • Freiheitliche Partei Österreichs (Rakousko): https://www.fpoe.at/datenschutz/
 • Chega (Portugalsko): https://partidochega.pt/politica-de-privacidade/
 • Sme Rodina (Slovensko): https://hnutie-smerodina.sk/ochrana-sukromia/
 • Svoboda a přímá demokracie (Česká republika): https://spd.cz/o-nas/gdpr/
 • Ekre (Estonsko): https://www.ekre.ee/ekre-privaatsuspoliitika
 • Volya (Bulharsko): http://volia.bg/VOLYA_Privacy_Policy.pdf
 • Nea Dexia (Řecko): https://www.neadexia.gr/908rhoomicroniota-chirho942sigmaetasigmaf.html
 • For Britain (Velká Británie): https://www.forbritain.uk/privacy-policy-data-protection/

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny také s veřejnými orgány (výhradně za účelem splnění zákonných povinností), soudními úředníky, justičními úředníky a orgány odpovědnými za vymáhání pohledávek.

Sdílení osobních údajů

Sdílení osobních údajů s výše uvedenými subjekty může v některých případech zahrnovat předávání údajů do zemí mimo EU. Tyto údaje jsou jasně zmíněny v době shromažďování a lze provádět pouze s vaším výslovným souhlasem a v souladu se zákony týkajícími se shromažďování, zpracování a přenosu osobních údajů.

Někdy vám budeme zasílat informace o průzkumu s vaším oprávněním, jako jsou pozvánky, informace atd. Pokud jste se tak nerozhodli, nebudete od nás takové věci dostávat. Svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat.

Strana ID může vyzvat dodavatelské společnosti k provádění různých úkolů, včetně úkolů technické povahy, jako je poskytování technických služeb pro naše webové stránky, pomoc s propagačními kampaněmi atd. Tyto společnosti mohou mít přístup k osobním údajům, pokud jsou tyto údaje nezbytné k výkonu těchto úkolů. Stejně jako Strana ID se výše uvedené společnosti zavazují k dodržování zákonů o shromažďování a zpracování osobních údajů, jakož i celých těchto zásad. Bez ohledu na okolnosti mohou tyto osobní údaje použít pouze za jediným účelem plnění svých úkolů a nejsou oprávněni je používat jiným způsobem.

Strana ID neprodává, nepostupuje ani nesděluje žádné osobní údaje třetím stranám.

Pokud je Strana ID nucena za účelem splnění správního, právního nebo soudního rozhodnutí sdělit informace týkající se vyplněných a zpracovaných osobních údajů, které má, oprávněné třetí straně, jak je chápáno v souladu se zákonem ze dne 6. 1. 1978 týkajícího se informačních technologií, souborů a soukromí, se zavazuje informovat dotčené osoby před jakýmkoli takovým sdělováním informací.

 • Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné a přiměřené k zasílání aktualizací týkajících se petic signatářům, nebo dokud nebude odvolán váš souhlas.

 1. Bezpečnost

Rádi bychom vás informovali, že přijímáme veškerá příslušná preventivní opatření, abychom vaše osobní údaje udrželi v bezpečí, a zejména abychom zabránili jejich zkreslení, poškození nebo přístupu neoprávněných třetích stran.

Přijali jsme například následující opatření:

používáme antivirový software, který systematicky a včas aktualizujeme a nainstalovali jsme bránu firewall;

systematicky zálohujeme osobní údaje, abychom je mohli načíst v případě fyzického nebo technického incidentu, a zajišťujeme, aby byla tato záloha dobře chráněna;

v pravidelných intervalech testujeme a hodnotíme naše opatření a v případě potřeby je upravujeme;

naši zaměstnanci jsou informováni a uvědomění o důležitosti ochrany osobních údajů. Řídí se řadou jasných pokynů, jsou pravidelně školeni a jsou informováni o svých povinnostech;

tito zaměstnanci mají přístup k vašim údajům v rozsahu, v němž tyto informace potřebují ke správnému plnění svých úkolů;

u nových projektů, které by mohly mít dopad na vaše soukromí, se provádí hloubková analýza, aby byla zaručena vaše práva a zajištěna bezpečnost a ochrana vašich osobních údajů.

Společnost NATION BUILDER také přijímá vaše údaje, aby bylo možné uložit váš souhlas a údaje, automaticky odesílat zpravodaje a zpracovávat statistiky.

ČÁST VII. SOUBORY COOKIES

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv a také aktivitu návštěvníků na webových stránkách a jak často se vracejí. Za tímto účelem používáme soubory cookies.

Cookies jsou malé soubory, které webová stránka ukládá na pevný disk jednotlivce za účelem vedení záznamů. Soubory cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, což usnadňuje její používání.

Soubory cookies nám neumožňují vás identifikovat. Obecně zaznamenávají informace týkající se vašeho pohybování na našich webových stránkách (stránky, které jste si prohlíželi, datum a čas prohlížení atd.), které si můžeme přečíst během vašich dalších návštěv.

V takovém případě obsahují informace, které jste nám poskytli. Při vaší příští návštěvě tedy nebudete muset vyplňovat formulář, o který vás požádáme podruhé. Tyto informace jsou uloženy ve vašem počítači po dobu 1 roku.

Když se připojíte na naše webové stránky https://www.saveuropa.eu, můžeme, s výhradou vámi provedených voleb týkajících se konfigurace vašeho prohlížeče (popsaného níže), nainstalovat tyto soubory cookies do vašeho prohlížeče za účelem:

- sestavovat statistiky provozu webu (počet návštěv, zobrazení stránek, opuštění v polovině procesu objednávání atd.), abychom mohli sledovat a zlepšovat kvalitu našich služeb;

- přizpůsobit prezentaci našich webových stránek podle preferencí zobrazení ve vašem prohlížeči;

- ukládat informace zadané ve formulářích, spravovat a zabezpečovat přístup k vyhrazeným a osobním prostorům, jako je váš účet, a spravovat váš nákupní košík.

Rádi bychom vás informovali, že můžete zabránit ukládání souborů cookies prostřednictvím nastavení ve vašem prohlížeči.

 1. Vaše volby týkající se souborů cookies

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookies nebo pokud chcete, aby vás prohlížeč upozorňoval na přijetí souboru cookie, můžete využít možností webového prohlížeče.

Existuje několik způsobů, jak spravovat soubory cookies.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že vámi zvolená nastavení pravděpodobně upraví vaše online prohlížení a vaše podmínky přístupu k určitým službám, které vyžadují použití souborů cookies. 

Předvolby souborů cookies můžete kdykoli změnit pomocí níže uvedených metod.

1.1 Možnosti, které vám nabízí prohlížeč:

Váš prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby se ve vašem prohlížeči ukládaly soubory cookies, nebo naopak tak, aby byly systematicky nebo v závislosti na jejich zdroji odmítány.

Můžete také nakonfigurovat prohlížeč takovým způsobem, že máte možnost čas od času přijmout nebo odmítnout soubory cookies, než bude pravděpodobně soubor cookie uložen ve vašem prohlížeči. 

 Kliknutím na nabídku „Nápověda“ v prohlížeči se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookies.

1.2 Přijímání a odmítání souborů cookies

Uložení souboru cookie v prohlížeči je v zásadě předmětem přání uživatele prohlížeče, které lze kdykoli bez poplatků vyjádřit a upravit prostřednictvím možností prohlížeče.

Pokud jste povolili ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči, mohou být soubory cookies integrované do stránek a obsahu, který jste si prohlíželi, dočasně uloženy na vyhrazeném místě ve vašem prohlížeči. Jakmile tam budou, bude je moci přečíst pouze jejich zdroj.

Pokud neumožníte ukládání souborů cookies v prohlížeči, nebo pokud smažete ty, které tam již uloženy jsou, nebudete již moci těžit z určitých funkcí, které jsou nezbytné k procházení určitých oblastí na našich webových stránkách. 

Bude tomu tak také v případě, že my – nebo naši poskytovatelé služeb – nebudeme schopni z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ používaného prohlížeče, jeho nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se váš prohlížeč zdá být připojen k internetu.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že nejsme odpovědní za důsledky našich služeb provozovaných neoptimálním způsobem, protože je nemožné, abychom ukládali nebo přistupovali k souborům cookies nezbytným k jejich řádnému provozu, a které jste případně deaktivovali nebo smazali.

 1. Jak můžete uplatnit své předvolby v závislosti na prohlížeči, který používáte?

Co se týká správy souborů cookies a vašich voleb, konfigurace každého prohlížeče se liší. Je to popsáno v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče, kde najdete, jak změnit předvolby souborů cookies.

Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 

Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer et désactiver les cookies 

Opera™: 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

ČÁST VIII. SOCIÁLNÍ SÍTĚ A EXTERNÍ ODKAZY

Sociální sítě

Naše webové stránky používají počítačové aplikace třetích stran, které umožňují každému uživateli internetu sdílet obsah z našeho webu s jinými osobami nebo vyjádřit těmto dalším osobám svůj názor ohledně obsahu na našich webových stránkách. 

Mezi ně patří tlačítka „Sdílet“ a „Líbí se mi“ ze sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter (dále jen „tlačítka sdílení“).

Když navštívíte stránku na našich webových stránkách obsahující takové tlačítko, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sociální sítě.

Pokud jste při procházení přihlášeni na sociální síti, tlačítka sdílení umožňují propojit prohlížené stránky s vaším účtem. 

Pokud kliknete na tlačítko sdílení nebo zanecháte komentář, příslušné informace budou předány sociální síti a zveřejněny na vašem účtu.

Pokud si nepřejete, aby sociální síť propojovala informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek s vaším účtem, musíte se před návštěvou našeho webu ze sociální sítě odhlásit. 

Tato tlačítka sdílení podléhají zásadám ochrany osobních údajů a důvěrnosti sociálních sítí. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli, abyste si byli vědomi účelu použití, včetně reklamy a informací o procházení, které se mohou pomocí těchto tlačítek shromažďovat.

Odkazy na jiné stránky

Můžeme vám poskytnout odkazy na stránky, které nejsou provozovány Stranou ID. Pokud navštívíte některou webovou stránku, na které vás přesměrováváme, žádáme vás, abyste si přečetli její zásady, zejména ty části týkající se ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za zásady nebo postupy jiných společností.

ČÁST IX. PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souladu se zákonem o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978 a evropským nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 máte právo na přístup, opravu, komunikaci, získání informací souvisejících s přenositelností a vyloučení informací, které se vás týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a nechat si zaslat informace, které se vás týkají, kontaktujte:

e-mailová adresa: [email protected]

poštovní adresa: ID Party, 75 Boulevard Haussmann, 75008 PAŘÍŽ. 

Nad osobními údaji, které nám sdělujete online, máte stále kontrolu. Pokud si kdykoli přejete změnit osobní údaje, které o vás máme, nebo vaše kontaktní preference týkající se nás nebo našich obchodních partnerů, můžete nám to oznámit jednoduše na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, které o vás můžeme mít, nebo nás požádat o smazání nebo nepoužívání těchto údajů, informujte nás na výše uvedených adresách. 

ČÁST X. ÚPRAVY

Úpravy našich zásad ochrany osobních údajů

Je možné, že Strana ID čas od času bude muset změnit tuto politiku ochrany osobních údajů, proto doporučujeme, abyste zde pravidelně kontrolovali její obsah. Ujišťujeme vás však, že žádné změny nebudou uplatněny zpětně, a že žádné změny nebudou mít vliv na způsob, jakým zacházíme s dříve shromážděnými údaji.

ČÁST XI. UPLATŇOVÁNÍ SVÝCH PRÁV A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud si přejete uplatnit své právo na opravu, smazání, omezení, přenositelnost, nesouhlas nebo přístup, můžete napsat správci osobních údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující e-mailovou adresu: [email protected]

V případě narušení osobních údajů správce ohlásí dotyčné narušení příslušnému dozorčímu orgánu v souladu s článkem 55 co nejdříve, a je-li to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděl, pokud dotyčné porušení pravděpodobně ohrožuje práva a svobody fyzických osob. Není-li dozorčí orgán informován do 72 hodin, musí mu být rovněž sděleny důvody zpoždění.

Pokud je pravděpodobné, že narušení osobních údajů značně ohrožuje práva a svobody fyzické osoby, správce osobních údajů o porušení osobních údajů informuje dotyčný subjekt co nejdříve.

Podání stížnosti:

Pokud na naší straně dojde k pochybení týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo uplatnění některého z vašich práv, můžete se obrátit na dozorčí orgán a podat stížnost; k tomu můžete použít například tento odkaz: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zásad Hnutí pro Evropu národů a svobody v oblasti ochrany osobních údajů shromážděných online nám napište na adresu:

Strana ID

Ochrana osobních údajů

75 Boulevard Haussmann, 75008 PAŘÍŽ

[email protected]

 

-->